Kapitalkrav for anpartsselskab (ApS)

Kapitalkrav for anpartsselskab (ApS)

SPONSORERET:

Et anpartsselskab betegnes også som en kapitalselskab. Altså et selskab, hvori der indskydes en vis mængde kontanter eller værdier. I et kapitalselskab har du som ejer det man kalder “begrænset hæftelse”. Det er blandt andet den lave risiko, der gør kapitalselskaber den populæreste selskabsform i Danmark. 

Når vi snakker kapitalkrav for anpartsselskaber (ApS), skal der som minimum indskydes 40.000 kr. i kapital, hvilket betyder, at man skal kunne stille med en kapital for at stifte et ApS. Vedkommende skal altså indsamle midler, kontanter eller værdier, for minimum 40.000 kr. Når kapitalejerne indskyder kapital i selskabet, får de automatisk kapitalandele i selskabet. Dette kan enten være i form af aktier eller anparter. 

Et kapitalkrav på minimum 40.000 kr. betyder altså, at man blot som minimum skal indskyde 40.000kr, men sagtens kan indskyde mere, dog ikke mindre end de 40.000 kr. Indskyder man mere i kapital, kan det være en fordel at stifte selskabet med det som man kalder overkurs. Det betyder, at den nominale kapital registreres på 40.000 kr., mens resten af det indskudte beløb bliver allokeret til selskabets frie reserver.

Kapitalandele

Kapitalandelene består som tidligere nævnt enten af anparter eller aktier. En anpart eller en aktie er betegnelsen for den ejerandel, ejeren har i selskabet. Anparternes indskud kan sagtens fastsættes, men oftest vil de blive sat til 1 kr. pr anpart. Vækster selskabet og der dermed bliver genereret et overskud, vil dette overskud blive udbetalt til ejerne af anpartens udbytte. Ejerne kan også vælge at geninvestere udbyttet.

Kapitalklasser

I et selskab vil alle der ejer en andel have lige ret – ligegyldigt, hvor meget de har indskudt i selskabet. Dog kan det være beskrevet i vedtægterne, at disse skal inddeles i forskellige kapitalklasser. Er dette et tilfælde, vil kapitalandelenes ret altså afhænge af, hvilken klasse de senere vil tilhøre. Et af formålene ved kapitalklasser kan være, at man bruger dem til at lave forskel på kapitalejernes rettigheder. Man kan eksempelvis bestemme, at en bestemt kapitalklasse skal have udbytte før de andre klasser.

Kapitalgodkendelse

Når man skal oprette et anpartsselskab, skal kapitalen godkendes. Som nævnt, er det kun en advokat eller en revisor, der kan gøre dette. Det er derfor en god idé altid at tage kontakt til en advokat, hvis du ønsker at stifte et anpartsselskab (ApS).

Hjælp fra en advokat

Det kan være en god idé at inddrage en advokat i stiftelsesprocessen. Hvis du ønsker at have hjælp fra en advokat til diverse juridiske dokumenter, skal du i den forbindelse medtænkte salær til advokaten for vedkommendes ydelse. Advokaten vil typisk hjælpe med udarbejdelse af de juridiske dokumenter, der hører til et ApS og evt. også tilbyde rådgivning om processen.